Gvidado persoonlijke groei - ontketen je potentieel

Als we doen wat we altijd deden zullen we krijgen wat we altijd kregen

Persoonlijke groei en ontwikkeling vind je hele leven plaats. Ongemerkt verkrijgen we nieuwe inzichten, nemen we beslissingen op basis van deze inzichten en richten we daardoor ons leven anders in. Het probleem van dingen die je ongemerkt laat gebeuren is dat je zelf niet meer het gevoel hebt dat je richting geeft aan je eigen doelen. Voor je het weet zijn deze ver verwijderd zijn van je oorspronkelijke ambities.

Zodra we bewust zijn van de keuzes die we maken kunnen we deze ook bijsturen. Door meer zelfkennis kunnen we beter inschatten waar we echt goed in zijn. Door meer zelfbewustzijn begrijpen we beter wat we echt graag willen doen. En met meer zelfvertrouwen zijn we beter in staat om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan. Door persoonlijke groei bewust in te zetten, is ons leven beter in balans. Het helpt ons om betere partners, ouders, collega’s en  leiders te worden.

Zelfkennis – wat ik kan

Vaak beseffen we zelf maar half wat we kunnen. Belangrijke, vaak onbekende talenten blijven daardoor ver onderbelicht. We focussen ons vaak alleen op de specifieke werkzaamheden die we in ons huidige werk uitvoeren. Door te kijken naar de individuele elementen en die anders te combineren ontstaan nieuwe talenten en mogelijkheden die we onszelf hiervoor nooit hadden toegedicht. Door te werken aan je zelfkennis zal je persoonlijke groei een boost krijgen. Je beseft dat je tot veel meer in staat bent dan je ooit had gedacht.

Zelfbewustzijn – wat ik wil

Zelfbewustzijn draait om het maken van keuzes. Wie we zijn, wat we willen, doen, denken en voelen, het staat allemaal in relatie tot de mensen om ons heen. Daarom moeten we leren hoe onze keuzes niet alleen onszelf maar ook de mensen om ons heen beïnvloeden. Pas dan zijn we in staat betere keuzes te maken. Waarbij we altijd moeten nadenken of we kunnen leven met de consequenties die horen bij de keuzes die we maken. Dus vraag jezelf af of je in staat bent om deze verantwoordelijkheid op je te nemen. Welke impact heeft wat ik wil qua werk op mijn privéleven. En vice versa. Door met aandacht aan onze persoonlijke groei te werken worden we bewuster van onszelf en de keuzes die we maken. 

Zelfvertrouwen – wat ik doe

Als we blijven doen wat we altijd deden krijgen we de resultaten die we altijd kregen. Door iets nieuws te gaan doen, jezelf te veranderen, loop je ongetwijfeld tegen blokkades op. Onze angsten, aannames en emoties houden ons vaak voor de gek en zorgen ervoor dat we onze dromen en doelen niet bereiken. We zullen andere aspecten van onszelf moeten activeren. Het inzetten van je Alter Ego kan je helpen om sneller resultaten te krijgen in je reis van  persoonlijke groei.

Waar mensen groeien, floreren bedrijven

Gvidado focust op persoonlijke groei van mensen. Niet door op zoek te gaan naar iets nieuws maar juist te kijken naar wat er allemaal al aanwezig is in de mensen en dat beter te maken. Daarbij brengen we wat iemand kan, wat iemand wil en wat iemand doet in balans zodat er een maximale bijdrage geleverd kan worden aan het succes van het bedrijf.