Gvidado Frank-ter-Horst-profielfoto-2

Purpose is niet slechts een marketing tool, het is wat mensen intrinsiek motiveert en met elkaar verbindt. Daarom integreren we purpose in alle lagen van de organisatie.

Frank ter Horst | Founder Gvidado

Gvidado betekent leiderschap in het Esperanto. Een speciaal ontworpen wereldtaal met als doel mensen overal ter wereld met elkaar te laten communiceren. De taal is politiek neutraal, en is voor geen enkele spreker de moedertaal. Nationale belangen staan buiten spel en communicatie in het Esperanto vindt plaats op gelijkwaardige voet. 

Purpose als taal

Zo is de purpose van een bedrijf ook een soort taal. Persoonlijke belangen hebben geen invloed op bedrijfsbeslissingen. Iedereen werkt vanuit hetzelfde gedachtengoed en is op individueel niveau belangrijk voor het gezamenlijke succes. Purpose is waar het bedrijf in essentie voor staat en bepaalt wat het doet. Het is wat mensen met elkaar verbindt en intrinsiek motiveert. 

Purpose als leidraad

Gvidado gelooft dat het maximale potentieel van een organisatie het best tot zijn recht komt met purpose als leidraad. Purpose gedreven organisaties hebben een heldere strategie. Innovatie is onderdeel van de bedrijfscultuur en verandering wordt gezien als een mogelijkheid tot groei. Deze bedrijven hebben een positieve impact op de maatschappij en creëren langdurige business waarde. Dit zorgt ervoor dat ze ook op lange termijn kunnen blijven doen waar ze voor staan.

Purpose gap

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. De uitgangspunten van weleer verdwijnen naar de achtergrond. Regels, procedures en financiële resultaten nemen het over. Dat wat er in het bedrijf gebeurt, is niet meer in lijn met waar het bedrijf voor staat. Deze purpose gap zorgt voor veel problemen. Bedrijven met een purpose gap vertonen symptomen zoals veel uitval door ziekte en stress, moeilijkheden met talentontwikkeling en lage klanttevredenheid. Belangrijke beslissingen komen maar moeilijk tot stand en innovatie staat op een laag niveau. Het belang van voortdurende ontwikkeling komt tot stilstand, doordat er binnen de organisatie veel weerstand tegen verandering is.

Gvidado helpt bedrijven om de purpose gap te overwinnen. We gaan terug naar de essentie van het bedrijf en zorgen samen met onze opdrachtgevers dat purpose in alle lagen van de organisatie wordt geïntegreerd. Met als doel het maximale potentieel van het bedrijf en de mensen te ontketenen. Neem contact met ons op om te kijken hoe Gvidado kan helpen de purpose gap binnen jouw organisatie te overwinnen.