• Belangrijke beslissingen komen moeilijk tot stand
 • Gewenste groei van het bedrijf blijft uit
 • Lage klantentevredenheid
 • Weinig tot geen terugkerende klanten
 • Ontevreden medewerkers
 • Prestatieniveau is ver onder de maat
 • Problemen met binnenhalen en vasthouden van talent
 • Weinig veerkracht en grote weerstand tegen verandering
 • Veel stress, ziekteverzuim en burn-out

 

Tijdelijke symptomen of structurele problemen?

Ieder bedrijf kan last hebben van een tijdelijke purpose gap. Dat hoort bij de ontwikkeling van een bedrijf. Wanneer een aantal van deze problemen structureel van aard lijken te zijn, is het vrijwel zeker dat er een kloof is tussen waar het bedrijf voor staat en wat het doet. Actie is vereist om de purpose gap te dichten!

Doen waar we voor staan stelt ons in staat het maximale potentieel te ontketenen. Uit onderzoek van zowel McKinsey & Company en Harvard Business Review blijkt de waarde van een goed geïntegreerde purpose in de kern van organisaties. De belangrijkste voordelen:

Strategische helderheid

 • Purpose geeft heldere kaders waarbinnen iedereen in de organisatie zich vrij kan bewegen
 • Beslissingen gebaseerd op purpose helpen om focus te houden en doelen effectiever te behalen

Drang naar innovatie en positieve verandering

 • Vernieuwing en verandering wordt gezien als mogelijkheid en niet als bedreiging
 • Medewerkers voelen support om zelf problemen op te lossen, alternatieve toepassingen te hanteren en nieuwe ideeën te introduceren
 • Korte termijn verandering staat in relatie tot lange termijn strategie

Sterk gevoel van belonging

 • Stakeholders (medewerkers, klanten, leveranciers, investeerders, etc.) zijn oprecht betrokken en binden zich langdurig aan het bedrijf
 • Iedereen voelt dat de bijdrage die ze leveren een verschil maakt voor de organisatie en wordt daarvoor gewaardeerd

Maatschappelijke impact

 • De organisatie levert een positieve bijdrage aan de maatschappij
 • Vanuit diversiteit en inclusiviteit wordt continu gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers

Langdurige business waarde

 • Het bedrijf is financieel gezond en creëert waarde voor alle stakeholders
 • Er is sprake van een een gezonde groei, waarbij de organisatie weet vast te houden aan haar basiswaarden

ons verhaal

Every day again, we have a choice. To be true to ourselves, to bring our purpose into practice and to inspire others to do the same. Together we can shape a future that benefits everyone. So let’s move forward, take the next step and create more impact. Let’s move together.

To infinity and beyond.